Toimintasuunnitelma 2019

Päivitetty 21.11.2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

YLEISTÄ

Maskun Palloseura pyrkii tulevanakin toimikautena tarjoamaan tasapuolisesti kaikille jäsenilleen mahdollisuuden laadukkaaseen jalkapalloharrastamiseen.

Vuonna 2019 pyrimme edelleen lisäämään joukkueiden välistä vuorovaikutusta ja korostamaan seuran yhtenäisyyttä. Pyrimme selkeyttämään toimintaa ja lisäämään avoimuutta sekä tiedotusta. Pyrimme hyvien olosuhteiden sekä laadukkaan toiminnan kautta säilyttämään ja lisäämään jäsenmäärää seurassa.

ORGANISAATIO

Vuonna 2019 Maskun Palloseuran organisaatiollisena tavoitteena on toiminnan kehittäminen ja avoimuuden lisääminen.

Maskun Palloseurassa on runsaat 20 joukkuetta ja vielä useampia kokoonpanoja joukkueiden sisällä. Kaikki joukkueet kuuluvat Maskun Palloseuraan ja sitoutuvat yhteisiin päätöksiin. Toiminnalle annetaan syyskokouksessa jäsenistön toimesta tavoitteellinen suunta ja tämän suunnan toteutumista valvomaan valitaan johtokunta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi johtokunnan apuna on kaksi jaostoa (aikuis- ja juniorijaosto) ja tehdyistä päätöksistä tiedotetaan aiempaa paremmin. Lisäksi pidetään vähintään kaksi (keväällä ja syksyllä) valmentajapalaveria seuran jalkapallollisten asioiden kehittämiseksi.

Aikuisjaoston tehtävänä on käsitellä ja valmistella aikuisjoukkueita koskevia asioita. Aikuisjoukkueiksi lasketaan A-pojat, naisten edustusjoukkue, naisten avointa sarjaa pelaava joukkue, FC Mamas, miesten edustusjoukkue, miesten kakkosjoukkue ja ikämiehet. Jaoston puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa. Jokaiselta em. joukkueelta aikuisjaoston kokouksissa on yksi edustaja (joukkueenjohtaja tai varaedustaja). Kokouksissa käsitellään ja tehdään ehdotuksia aikuisjalkapalloilun kehittämiseksi Maskun Palloseurassa. Ehdotukset lähetetään Maskun Palloseuran johtokunnan päätettäviksi. Tarvittaessa johtokunta voi lähettää ehdotuksen jaostoon uudelleen käsiteltäväksi.

Juniorijaoston tehtävänä on käsitellä ja valmistella juniori- ja nappulajoukkueita koskevia asioita. Juniorijoukkueiksi lasketaan B-pojat, P04, P05, P06, P07, P08, P09, T04-06, T07-08, T09 eli 10 vuotiaiden ja sitä vanhempien junioreiden joukkueet ja nappulajoukkueiksi P10, P11, P12, T10, T11, T12 sekä keväällä 2019 aloittavat T13 ja P13 eli alle 10 vuotiaiden joukkueet. Lisäksi jaostoon lisätään kaikki uudet ko. ikäluokissa tai sitä nuoremmissa mahdollisesti aloittavat joukkueet. Jaoston puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa. Jokaiselta em. joukkueelta juniorijaoston kokouksissa on yksi edustaja (joukkueenjohtaja tai varaedustaja). Kokouksissa käsitellään ja tehdään ehdotuksia juniorijalkapalloilun kehittämiseksi Maskun Palloseurassa. Ehdotukset lähetetään Maskun Palloseuran johtokunnan päätettäviksi. Tarvittaessa johtokunta voi lähettää ehdotuksen jaostoon uudelleen käsiteltäväksi.

Johtokunta voi erikseen päättää jaostojen päätösvallan lisäämisestä erikseen rajatuissa asioissa.

Seuran organisaatioon kuuluvat myös toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö, kenttämestari, toimistosihteeri sekä tarvittaessa myös muuta tarvittavaa henkilökuntaa.

JOUKKUEIDEN OSALLISTUMINEN SARJOIHIN

Valmennuspäällikkö koordinoi yhdessä vastuuvalmentajien kanssa kunkin juniorijoukkueen sarjoihin osallistumisen.

Sarjamuotoisen kilpailutoiminnan lisäksi joukkueet voivat osallistua erilaisiin turnauksiin. Talvisarjan järjestämistä jatketaan. Maskun Palloseura järjestää nappulaliigasarjat kesäksi 2019 ja toimintaa näissä ikäluokissa pyritään viemään eteenpäin. Lisäksi järjestämme vanhemmille nappulaikäluokille (2010-2011 -syntyneet) yhteisen sarjan Naantalin ja Raision nappulaliigajoukkueiden kanssa.

Miesten ja naisten edustusjoukkueet pyrkivät kumpikin edelleen kehittämään omaa toimintaansa. Tavoitteena on parantaa ottelutapahtumien mielenkiintoa katsojia kohtaan entisestään.

NAPPULALIIGATOIMINTA

Nappulaliigatoimintaa pyritään kehittämään tehokkaasti eteenpäin vuonna 2019 ja etenkin aloittavan ikäluokan toiminnan tukemiseen panostetaan vahvasti. Keväällä 2019 aloittaa uusi ikäluokka - 2013-syntyneet. 2012 -syntyneiden sarjaa pelataan edelleen Maskun ”kyläkokoonpanojen” kesken. Ikäluokille 2010-2011 järjestetään yhteinen, isompi sarja yhdessä Naantalin ja Raision kanssa. Myös 2009 -syntyneiden Nappulaliigatoimintaa jatketaan Naantalin ja Raision joukkueiden kesken, mikäli sille nähdään tarvetta.

KOULUTUS JA HARRASTUSTOIMINTA

Valmentajien kouluttamiseen kiinnitetään erityistä huomiota sisäisen ja ulkoisen koulutuksen avulla, valmennuspäällikön ohjauksella. Lisäksi Maskun Palloseuran Fortum Tutorina toimii Kari Kannisto, joka toimii nappulaliigan (alle 10 -vuotiaiden joukkueet) valmentajien tukena. Seuran valmentajien keskinäistä yhteistyötä lisätään vähintään kahdella (kevät ja syksy) valmentajapalaverilla, mieluiten niitä järjestetään useampia. Palaverit kutsuu koolle ja järjestelyistä vastaavat toiminnanjohtaja, Tutor ja valmennuspäällikkö yhdessä.

Seuran valmennuspäällikkö koordinoi junioripuolen valmentajakoulutusta ja pitää huolta siitä, että kullakin ryhmällä on riittävästi koulutettu valmentaja/valmentajat. Kaikkien valmentajien kanssa tehdään kirjallinen valmentajasopimus 2009 -syntyneiden ikäluokasta lähtien.

Nappulaikäisten joukkueiden valmentajakoulutusta koordinoi toiminnanjohtaja (tai johtokunnan erikseen nimeämä henkilö) yhdessä valmennuspäällikön ja Fortum Tutorin kanssa ja he pitävät samalla huolta siitä, että kullakin ryhmällä on riittävästi koulutettu valmentaja.

Seura tukee myös aikuisjoukkueiden valmentajien kouluttamista.

Aloittavat nappulajoukkueiden valmentajat koulutetaan Tutorin toimesta, kokeneemmat juniorijoukkueiden valmentajat koulutetaan joukkueenjohdon ja valmennuspäällikön välisten sopimusten mukaan. Kaikki seuran ulkopuoliset kurssit hyväksytetään toiminnanjohtajalla.

Muut toimihenkilöt, kuten huoltajat ja joukkueenjohtajat koulutetaan seuran ja jaostojen toimesta. Nuorimmat joukkueet pyrkivät osallistumaan joukkueen alustavaan ohjaamiseen Suomen Liikunta ja Urheilu Ry:n kursseilla ja lajikohtaiseen koulutukseen SPL:n järjestämillä kursseilla. Toimihenkilöiden osallistumista tuetaan em. järjestöjen harrastetoimintoihin.

SPL:n valmentajakurssit kuuluvat jokavuotiseen suunnitelmaan, mutta niille osallistumista koordinoi valmennuspäällikkö.

EROTUOMARITOIMINTA

Piiri järjestää Erotuomarikurssit sekä aloittaville että jatkokurssitettaville. Pyrimme hoitamaan Maskussa pelattavien nappulaliigaotteluiden erotuomaritoiminnot itse. Minimitavoitteena on tuomaroida ainakin pienen kentän ottelut eli alle 12–vuotiaiden nappulaikäisten ottelut.

Pyritään tukemaan pelinohjaajatoimintaa jatkossakin ja siten, että ao. pelinohjaajista kasvaa hyviä tuomareita. Vuonna 2019 jatketaan onnistunutta PO-tutortoimintaa.

VALMENNUSTOIMINTA

Maskun Palloseuran valmennuslinjausta noudatetaan soveltuvin osin kaikissa ikäluokissa. Nappulaikäisille (alle 10 v.) muokataan keväällä 2019 oma valmennuslinjauksensa, joka tukee etenkin aloittavan ikäluokan ohjaajien toimintaa.

Nappulaikäisten joukkueiden valmennukseen pyritään saamaan mukaan mahdollisimman monta jalkapallosta kiinnostunutta vanhempaa. Seura kouluttaa näitä toimijoita valmennuskurssien sekä erilaisten kirjallisten materiaalien ja ohjeiden muodossa. Lisäksi seuran omista, vanhempien ikäluokkien junioreista pyritään rekrytoimaan apuohjaajia nappulajoukkueiden tueksi erityisesti aloittavaan ikäluokkaan. Fortum Tutor on vahvasti mukana tukemassa nappulajoukkueiden ohjaajia.

Seura hankkii juniorijoukkueille valmentajat. Valmennuspäällikkö koordinoi ja valvoo valmentajien rekrytointia. Juniori-ikäisistä alkaen jokaiselle ikäluokalle nimetään vastuuvalmentaja. Vastuuvalmentajille tehdään kirjallinen sopimus valmentamisesta. Joukkueiden tehtävä on itsenäisesti koota riittävä johtoryhmä vastaamaan toiminnan saumattomasta onnistumisesta. Sarjoihin osallistumisen mahdollistaa vain riittävän suuri pelaajamäärä ja toimivat taustajoukot.

Valmennuspäällikkö ohjaa valmentajia tekemään juniorijoukkueille kausisuunnitelmat, joiden perusteella on tiedossa jo kauden alkaessa tulevan kauden tapahtumat.

Jokaiselle pelaajalle pyritään takaamaan mahdollisimman tasapuolisesti oman tasonsa ja halunsa mukaiset mahdollisuudet pelata jalkapalloa Maskun Palloseurassa.

Pelaajaseurantaa junioritasolla seurassa suorittaa valmennuspäällikkö. Junioripelaajan pidempiaikaisesta siirtymisestä seuran joukkueesta toiseen neuvotellaan pelaajan, (sekä pelaajan vanhempien) ja kummankin joukkueen valmentajien kanssa valmennuspäällikön johdolla. Lopullisen päätöksen siirrosta tekee valmennuspäällikkö.

Seuran pelaajaseurantaa nappulaliigassa suorittaa tarvittaessa johtokunnan erikseen nimeämä henkilö. Nappulaliigaikäisen pelaajan pidempiaikaisesta siirtymisestä joukkueesta toiseen neuvotellaan pelaajan, sekä pelaajan vanhempien ja kummankin joukkueen valmentajien kanssa johtokunnan erikseen nimeämän henkilönjohdolla. Lopullisen päätöksen siirrosta tekee johtokunnan erikseen nimeämä henkilö.

Seuran vanhimpien junioreiden ja edustusjoukkueiden välisistä pelaajapoluista vastaavat edustusjoukkueiden päävalmentajat yhteistyössä kyseisten juniorijoukkueiden valmentajien ja valmennuspäällikön kanssa.

SEURAKÄSIKIRJA

Seurakäsikirja on päivitetty keväällä 2018, jolloin tarkistettiin seurakäsikirjan sisältö ja päivitettiin se ajan tasalle.

Päivitykseen saivat ottaa osaa kaikki Maskun Palloseuran toiminnassa mukana olevat. Mitä isompi joukko ihmisiä saadaan yhdessä muotoilemaan tulevan toiminnan periaatteita, sen mukavampi sitä on jatkossa porukalla myös noudattaa – mikä on yhdessä sovittu, myös koskee kaikkia!

Seuraava seurakäsikirjan päivitys tehdään keväällä 2020.

KAIKKI PELAA – TOIMINTA

Seura tulee jatkossakin olemaan Suomen Palloliiton Kaikki Pelaa – ohjelmassa mukana.

Seuran toiminnassa mukana olevien tulee osoittaa Fair Play –henkeä toiminnassaan sekä noudattaa seuran ohjeita ja määräyksiä.

TIEDOTTAMINEN

Seuran tiedotusta kehitetään ja parannetaan vuonna 2019 edelleen toiminnan avoimuuden lisäämiseksi. Seuran tiedottamisesta vastaavat toiminnanjohtaja sekä viestintävastaava.

TALOUS

Seuran ja joukkueiden taloutta rahoitetaan pääosin kausimaksuilla, seuran kausijulkaisun tuotoilla, puffettitoiminnalla, talkoilla sekä yrityksien kanssa tehdyillä yhteistyösopimuksilla.

Vuonna 2019 jatketaan vuonna 2016 perustetun valmennusrahaston käyttöä, jolla kustannetaan valmennuksen ja sen kehittämisen muodostamat kulut. Valmennusmaksu on junioripelaajille pelaajakohtainen ja se on minimissään 10 euroa ja maksimissaan 20 euroa kuukaudessa.

Seuramaksujen osalta vuonna 2019 jatketaan vuonna 2017 aloitettua kuukausilaskutusta. Seuramaksun voi maksaa joko kuukausittain tai kerralla. Seuramaksu vaihtelee ikäluokasta riippuen 9,50€/kk ja 16,50€/kk välillä. Aloittavan ikäluokan (2013-syntyneet) maksu on 90€/kausi/pelaaja (kertamaksu) ja aikuispelaajien 40€/kausi/pelaaja (kertamaksu).

Joukkueiden rahastonhoitajat hoitavat joukkueiden taloutta ja kirjanpitoa seuran määräysten ja ohjeistusten mukaisesti.

OLOSUHDEASIAT

Seura pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti kunnan tekemiin päätöksiin harjoitusolosuhteiden kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Maskussa 12.11.2018

Maskun Palloseura ry


   
Lisää uutisia
Maskun Palloseura ry
«  Lokakuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 
Kyselytutkimus
Kategoriat