Päivitetty 26.11.2020

Toimintasuunnitelma 2021

YLEISTÄ

Maskun Palloseura pyrkii tulevanakin toimikautena tarjoamaan tasapuolisesti kaikille jäsenilleen mahdollisuuden laadukkaaseen jalkapalloharrastamiseen.

Vuonna 2021 pyrimme edelleen lisäämään joukkueiden välistä vuorovaikutusta ja korostamaan seuran yhtenäisyyttä. Pyrimme selkeyttämään toimintaa ja lisäämään avoimuutta sekä tiedotusta. Pyrimme hyvien olosuhteiden sekä laadukkaan toiminnan kautta säilyttämään ja lisäämään jäsenmäärää seurassa.

ORGANISAATIO

Vuonna 2021 Maskun Palloseuran organisaatiollisena tavoitteena on toiminnan kehittäminen ja avoimuuden lisääminen.

Maskun Palloseurassa on runsaat 20 joukkuetta ja vielä useampia kokoonpanoja joukkueiden sisällä. Kaikki joukkueet kuuluvat Maskun Palloseuraan ja sitoutuvat yhteisiin päätöksiin. Toiminnalle annetaan syyskokouksessa jäsenistön toimesta tavoitteellinen suunta ja tämän suunnan toteutumista valvomaan valitaan johtokunta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi johtokunnan apuna on kaksi jaostoa (aikuis- ja juniorijaosto) ja tehdyistä päätöksistä tiedotetaan aiempaa paremmin. Lisäksi pidetään vähintään kaksi (keväällä ja syksyllä) valmentajapalaveria seuran jalkapallollisten asioiden kehittämiseksi.

Aikuisjaoston tehtävänä on käsitellä ja valmistella aikuisjoukkueita koskevia asioita. Aikuisjoukkueiksi lasketaan A-pojat, naisten edustusjoukkue, FC Mamas, miesten edustusjoukkue, miesten kakkosjoukkue ja ikämiehet. Jaoston puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa. Jokaiselta em. joukkueelta aikuisjaoston kokouksissa on yksi edustaja (joukkueenjohtaja tai varaedustaja). Kokouksissa käsitellään ja tehdään ehdotuksia aikuisjalkapalloilun kehittämiseksi Maskun Palloseurassa. Ehdotukset lähetetään Maskun Palloseuran johtokunnan päätettäviksi. Tarvittaessa johtokunta voi lähettää ehdotuksen jaostoon uudelleen käsiteltäväksi.

Juniorijaoston tehtävänä on käsitellä ja valmistella juniori- ja nappulajoukkueita koskevia asioita. Juniorijoukkueiksi lasketaan B-pojat, P06-07, P08, P09, P10, P11, T04-06, T07-08, T09, T10 ja T11 eli 10 -vuotiaiden ja sitä vanhempien junioreiden joukkueet ja nappulajoukkueiksi P12, P13, P14, T12, T13, T14 sekä keväällä 2021 aloittavat T15 ja P15 eli alle 10 vuotiaiden joukkueet. Lisäksi jaostoon lisätään kaikki uudet ko. ikäluokissa tai sitä nuoremmissa mahdollisesti aloittavat joukkueet. Jaoston puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa. Jokaiselta em. joukkueelta juniorijaoston kokouksissa on yksi edustaja (joukkueenjohtaja tai varaedustaja). Kokouksissa käsitellään ja tehdään ehdotuksia juniorijalkapalloilun kehittämiseksi Maskun Palloseurassa. Ehdotukset lähetetään Maskun Palloseuran johtokunnan päätettäviksi. Tarvittaessa johtokunta voi lähettää ehdotuksen jaostoon uudelleen käsiteltäväksi.

Johtokunta voi erikseen päättää jaostojen päätösvallan lisäämisestä erikseen rajatuissa asioissa.

Seuran organisaatioon kuuluvat myös toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö, kenttämestari, sekä tarvittaessa myös muuta tarvittavaa henkilökuntaa.

JOUKKUEIDEN OSALLISTUMINEN SARJOIHIN

Valmennuspäällikkö koordinoi yhdessä vastuuvalmentajien kanssa kunkin juniorijoukkueen sarjoihin osallistumisen.

Sarjamuotoisen kilpailutoiminnan lisäksi joukkueet voivat osallistua erilaisiin turnauksiin. Talvisarjan järjestämistä jatketaan. Maskun Palloseura järjestää nappulaliigasarjat kesäksi 2021 ja toimintaa näissä ikäluokissa pyritään kehittämään edelleen. Lisäksi järjestämme vanhemmille nappulaikäluokille (2012-2013 -syntyneet) yhteisen sarjan Naantalin ja Raision nappulaliigajoukkueiden kanssa.

Miesten ja naisten edustusjoukkueet pyrkivät kumpikin edelleen kehittämään omaa toimintaansa. Tavoitteena on parantaa ottelutapahtumien mielenkiintoa katsojia kohtaan entisestään.

NAPPULALIIGATOIMINTA

Nappulaliigatoimintaa pyritään kehittämään edelleen vuonna 2021 ja etenkin aloittavan ikäluokan toiminnan tukemiseen panostetaan vahvasti. Keväällä 2021 aloittaa uusi ikäluokka - 2015- syntyneet. 2014 -syntyneiden sarjaa pelataan edelleen Maskun ”kyläkokoonpanojen” kesken. Ikäluokille 2012-2013 järjestetään yhteinen, isompi sarja yhdessä Naantalin ja Raision kanssa. Myös 2011 -syntyneiden Nappulaliigatoimintaa jatketaan Naantalin ja Raision joukkueiden kesken, mikäli sille nähdään tarvetta.

KOULUTUS JA HARRASTUSTOIMINTA

Valmentajien kouluttamiseen kiinnitetään erityistä huomiota sisäisen ja ulkoisen koulutuksen avulla, valmennuspäällikön ohjauksella. Lisäksi Maskun Palloseuran Fortum Tutorina toimii Kari Kannisto, joka toimii nappulaliigan (alle 10 -vuotiaiden joukkueet) valmentajien tukena. Seuran valmentajien keskinäistä yhteistyötä lisätään vähintään kahdella (kevät ja syksy) valmentajapalaverilla, mieluiten niitä järjestetään useampia. Palaverit kutsuu koolle ja järjestelyistä vastaavat toiminnanjohtaja, Tutor ja valmennuspäällikkö yhdessä.

Seuran valmennuspäällikkö koordinoi junioripuolen valmentajakoulutusta ja pitää huolta siitä, että kullakin ryhmällä on riittävästi koulutettu valmentaja/valmentajat. Kaikkien valmentajien kanssa tehdään kirjallinen valmentajasopimus 2011 -syntyneiden ikäluokasta lähtien.

Nappulaikäisten joukkueiden valmentajakoulutusta koordinoi valmennuspäällikkö yhdessä Fortum Tutorin kanssa ja he pitävät samalla huolta siitä, että kullakin ryhmällä on riittävästi koulutettu valmentaja.

Seura tukee myös aikuisjoukkueiden valmentajien kouluttamista.

Aloittavat nappulajoukkueiden valmentajat koulutetaan Tutorin toimesta, kokeneemmat juniorijoukkueiden valmentajat koulutetaan joukkueenjohdon ja valmennuspäällikön välisten sopimusten mukaan. Kaikki seuran ulkopuoliset kurssit hyväksytetään toiminnanjohtajalla.

Muut toimihenkilöt, kuten huoltajat ja joukkueenjohtajat koulutetaan seuran ja jaostojen toimesta. Nuorimmat joukkueet pyrkivät osallistumaan joukkueen alustavaan ohjaamiseen Suomen Liikunta ja Urheilu Ry:n kursseilla ja lajikohtaiseen koulutukseen SPL:n järjestämillä kursseilla. Toimihenkilöiden osallistumista tuetaan em. järjestöjen harrastetoimintoihin.

SPL:n valmentajakurssit kuuluvat jokavuotiseen suunnitelmaan, mutta niille osallistumista koordinoi valmennuspäällikkö.

EROTUOMARITOIMINTA

Piiri järjestää Erotuomarikurssit sekä aloittaville että jatkokurssitettaville. Pyrimme hoitamaan Maskussa pelattavien nappulaliigaotteluiden erotuomaritoiminnot itse. Minimitavoitteena on tuomaroida ainakin pienen kentän ottelut eli alle 12–vuotiaiden ottelut.
Pyritään tukemaan pelinohjaajatoimintaa jatkossakin ja siten, että ao. pelinohjaajista kasvaa hyviä tuomareita. Vuonna 2021 jatketaan onnistunutta PO-tutortoimintaa.

VALMENNUSTOIMINTA

Maskun Palloseuran valmennuslinjausta noudatetaan soveltuvin osin kaikissa ikäluokissa.

Nappulaikäisten joukkueiden valmennukseen pyritään saamaan mukaan mahdollisimman monta jalkapallosta kiinnostunutta vanhempaa. Seura kouluttaa näitä toimijoita valmennuskurssien sekä erilaisten kirjallisten materiaalien ja ohjeiden muodossa. Lisäksi seuran omista, vanhempien ikäluokkien junioreista pyritään rekrytoimaan apuohjaajia nappulajoukkueiden tueksi erityisesti aloittavaan ikäluokkaan. Fortum Tutor ja valmennuspäällikkö ovat vahvasti mukana tukemassa nappulajoukkueiden ohjaajia.

Seura hankkii juniorijoukkueille valmentajat. Valmennuspäällikkö koordinoi ja valvoo valmentajien rekrytointia. Juniori-ikäisistä (10-vuotiaat ja sitä vanhemmat) alkaen jokaiselle ikäluokalle nimetään vastuuvalmentaja. Vastuuvalmentajille tehdään kirjallinen sopimus valmentamisesta. Joukkueiden tehtävä on itsenäisesti koota riittävä johtoryhmä vastaamaan toiminnan saumattomasta onnistumisesta. Sarjoihin osallistumisen mahdollistaa vain riittävän suuri pelaajamäärä ja toimivat taustajoukot.

Valmennuspäällikkö ohjaa valmentajia tekemään juniorijoukkueille kausisuunnitelmat, joiden perusteella on tiedossa jo kauden alkaessa tulevan kauden tapahtumat.

Jokaiselle pelaajalle pyritään takaamaan mahdollisimman tasapuolisesti oman tasonsa ja halunsa mukaiset mahdollisuudet pelata jalkapalloa Maskun Palloseurassa.

Pelaajaseurantaa seurassa suorittaa valmennuspäällikkö. Pelaajan pidempiaikaisesta siirtymisestä seuran joukkueesta toiseen neuvotellaan pelaajan, (sekä pelaajan vanhempien) ja kummankin joukkueen valmentajien kanssa valmennuspäällikön johdolla. Lopullisen päätöksen siirrosta tekee valmennuspäällikkö.

Seuran vanhimpien junioreiden ja edustusjoukkueiden välisistä pelaajapoluista vastaa valmennuspäällikkö yhdessä edustusjoukkueiden päävalmentajien ja kyseisten juniorijoukkueiden valmentajien kanssa.

SEURAKÄSIKIRJA

Seurakäsikirja on päivitetty keväällä 2018, jolloin tarkistettiin seurakäsikirjan sisältö ja päivitettiin se ajan tasalle. Päivitykseen saivat ottaa osaa kaikki Maskun Palloseuran toiminnassa mukana olevat. Mitä isompi joukko ihmisiä saadaan yhdessä muotoilemaan tulevan toiminnan periaatteita, sen mukavampi sitä on jatkossa porukalla myös noudattaa – mikä on yhdessä sovittu, myös koskee kaikkia!

Seuraava seurakäsikirjan päivitys oli tarkoitus tehdä keväällä 2020, mutta koronaviruspandemia sotki suunnitelmat. Seurakäsikirja päivitetään viimeistään keväällä 2021.

KAIKKI PELAA – TOIMINTA

Seura tulee jatkossakin olemaan Suomen Palloliiton Kaikki Pelaa – ohjelmassa mukana. Seuran toiminnassa mukana olevien tulee osoittaa Fair Play –henkeä toiminnassaan sekä noudattaa seuran ohjeita ja määräyksiä.

TIEDOTTAMINEN

Seuran tiedotusta kehitetään ja parannetaan vuonna 2021 edelleen toiminnan avoimuuden lisäämiseksi. Seuran tiedottamisesta vastaavat toiminnanjohtaja sekä viestintävastaavat.

TALOUS

Seuran ja joukkueiden taloutta rahoitetaan pääosin kausimaksuilla, seuran kausijulkaisun tuotoilla, puffettitoiminnalla, talkoilla sekä yrityksien kanssa tehdyillä yhteistyösopimuksilla.

Kaudella 2021 seuramaksuihin ei tule korotuksia, vaan ne pysyvät kauden 2020 tasolla. Maksut ikäluokittain 2021:

  • Aloittava ikäluokka (2015-synt.): 90,00€ / kausi (kertamaksu)
  • 2014-synt.: 11,50€ / kk (138,00€ / vuosi)
  • 2012-2013-synt.: 14,50€ / kk (174,00€ / vuosi)
  • 2010-2011-synt.: 30,50€ / kk (366,00€ / vuosi)
  • 2006-2007-synt.: 35,50€ / kk (426,00€ / vuosi)
  • 2004-2005-synt.: 40,50€ / kk (486,00€ / vuosi)
  • A-pojat: 25,50€ / kk (306,00€ / vuosi)
Aikuiset: 40,00€ / vuosi (kertamaksu)Joukkueiden rahastonhoitajat hoitavat joukkueiden taloutta ja kirjanpitoa seuran määräysten ja ohjeistusten mukaisesti.OLOSUHDEASIAT

Seura pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti kunnan tekemiin päätöksiin harjoitusolosuhteiden kehittämisessä ja ylläpitämisessä.


Maskussa 17.11.2020

Maskun Palloseura ry