Joukkue

Anttila Jallu
Anttila Tomi
Hallman Jarkko
Havia Vesa
Heino Joni
Hentula Toni
Hokkanen Juha
Högman Heny
Iitiä Antti
Immonen Eero
Jalonen Mikko
Juntikka Juha
Kaunisto Harri
Kuure Mika
Laakkonen Kari
Lahervo Sami
Lahtinen Jari
Larkela Olli
Lehtonen Janne
Leino Sami
Lindqvist Ramin
Löytynoja Sauli
Mankinen Pasi
Montanari Cristian
Mykrä Ville
Mäkitalo Janne
Ohvo Harri
Onnela Marko
Penttilä Tomi
Pullinen Matti
Puola Turkka
Ranta Markus
Rosendahl Marko
Salmela Miikka
Silvan Kaitsu
Simpanen Juuso-Antti
Suominen Vesa
Suvanto Markku
Syrjälä Ilkka
Syvänen Markku
Tuominen Jukka-Pekka
Vaitiekaitis Egidijus
Vihervaara Petteri
Viirlas Mikko
Vina Saku

Toimihenkilöt